Co je domácí násilí?

Co není domácí násilí?

Domácí násilí nesmí zůstat za zavřenými dveřmi. Jste-li ohrožen/a domácím násilím, neskrývejte svůj problém a obraťte se na nás. Znáte-li osobu ohroženou domácím násilím ve svém okolí, podpořte ji.
Vše se dá řešit.

Setkáváte se doma s ponižováním,
zastrašováním, bitím? Ubližuje vám blízký
člověk? Ozvěte se intervenčnímu centru.
Pomůžeme vám.

Setkáváte se doma s ponižováním, zastrašováním, bitím? Ubližuje vám blízký člověk? Ozvěte se intervenčnímu centru.
Pomůžeme vám.